เข้าสู่ระบบ



เข้าใช้อีเมล์หน่วยงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้193
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว167
mod_vvisit_counterเดือนนี้635
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1136
mod_vvisit_counterทั้งหมด68344


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย arri   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 10:36 น.

ปรัชญาโรงเรียน

     “ศึกษาดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

      มุ่งจัดการศึกษาให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ทั้งทางด้านวิชาการ  กิจกรรม  สืบสานงานพระราชดำริ  และก้าวทันเทคโนโลยี


พันธกิจ  (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำความรู้จากหลักธรรมศาสนานำสู่วิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ  และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพระราชดำริ
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. พัฒนาบุคลากรและปฏิรูปการเรียนการสอน  โดยเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี


เป้าหมาย

  1. นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้เรียนวิชาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ
  2. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนและครูต้องเปิดใจกว้างให้เด็กมีความอุ่นใจกล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก
  3. ผู้บริหาร  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
  4. โรงเรียน  เป็นโรงเรียนชั้นดี  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศดี  และสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
  5. ผู้ปกครอง  ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ  พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้ทุกโอกาส


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2011 เวลา 21:05 น.
 
เว็บหยดเทียนหลากสีสัน
ศิลปป้องกันตัวของชาวใต้

หยดเทียนหลากสีสัน ศิลปป้องกันตัวของชาวใต้

ใบไม้สีทองหนึ่งเดียว

ในโลก

หมู่บ้านแห่งตำนาน

เดินตามรอยเท้าพ่อด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

หมู่บ้านแห่งตำนาน

ย้อนรอยประวัติศาสตร์

เมืองยี่งอ

อัครศาสน์ ฯ สืบสาน

ตำนานท้องถิ่น