ประวัติผ้าบาติก
วัสดุอุปกรณ์
ศิลปะการทำผ้าบาติก
กระบวนการทำ
ภาพเบื้องหลัง
คณะผู้จัดทำ
ห้องเรียนน่ารู้
พืชพันธุ์น่ารู้
หน้าหลัก
หยดเทียนหลากสีสัน