แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้  นวตกรรม  ผลงานนักเรียน
โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่
ถ้าเลเขากอบ
ถ้ำพระนาง
เกาะไก่  
เกาะปอดะ
เกาะทับ (ทะเลแหวก)
สระมรกต
ผลงานนักเรียน
เดินตามรอยเท้าพ่อ
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
ผลงานนักเรียน
ไอที กับการสืบสานตำนานท้องถิ่น
ย้อนรอยประวัติศาสน์เมืองยี่งอ
ทะเลสวยงามด้วยบาติก
หยดเทียนหลากสีสัน
ใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในโลก
ปุรง...สิ่งมีค่าที่ทุกคนมองข้าม
น้ำบูดูเอกลักษณ์ของชาวใต้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปชีพ ตำบลลาโละ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ศิละหรือบือดีกา ศิลปะการต่อสู้ของชาวมลายู
สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า...แห่งชายแดนใต้
หมู่บ้านแห่งตำนาน  ตะโละละเวง